Coaching

Coaching handler om at få støtte og hjælp til at leve det liv, du ønsker privat og arbejdsmæssigt.

Ofte kan der være en disharmoni mellem, hvad vi ønsker og hvad vi egentlig udfolder.

Vi kan have svært ved at kende vores egne værdier, motivation eller potentialer. Coaching er en måde til at lære at forholde sig direkte til hvad der sker i vores liv. Det er en måde at tage ansvar for vores liv ved bevidst at forholde os til vores ønsker, motivation og retning såvel som hvad der står i vejen for dette. Dette kræver at vi direkte forholder os til vores automatiske tanker og vanemæssige reaktionsmønstre og forståelser.

Coaching er en professionel dialog, der tager udgangspunkt i dine mål og ønsker. Med en åben og undersøgende spørgeteknik hjælper coachen dig med at se tingene i et andet perspektiv og med at vende blikket mod det mulige. Coachen hjælper med at finde frem til hvad der giver mening, finde frem til hvor du gerne vil hen, hvad der forhindrer dig i dette og hvad der skal til for at at nå det du ønsker.