Eva
Gudmand-Høyer

Jeg er autoris_DSC1890©KirstinePlougeret klinisk psykolog og medlem af Dansk Psykolog Forening. Jeg har 25 års erfaring med behandling af bla. stress, arbejdsliv og arbejdsglæde, forskellige former for angst, OCD, depression, personlige og relationelle vanskeligheder og kriser.

Har videreuddannet mig både indenfor kognitiv- adfærdsterapeutiske metoder især til behandling af angstproblemer, men også indenfor eksistentiel- og psykodynamisk terapi samt familieterapi. Senest har jeg uddannet mig indenfor neuroaffektiv psykoterapi, der tilbyder nyere forståelser af vores udvikling, af relationer og af vores nervesystems evne til selvregulering. Personligt har jeg gennem 30 år være optaget af meditationspraksis  og er certificeret mindfulnessinstruktør (MBSR ud fra Kabat-Zinns metode) Dette giver stadig mulighed for udvikling af evnen til nærvær og fordybelse som jeg integrerer i det terapeutiske arbejde.
Ved siden af min nuværende praksis i København var jeg tidligere partner- og er nu konsulent ved Stresscentret Kalmia med behandling af stressproblematikker og arbejdsmæssig- belastning og trivsel hos ledere og medarbejdere. Var i Kalmia tilknyttet et stort forskningsprojekt; COPE-STRESS via Arbejds-og Miljømedicinsk afdeling, samt et behandlingsprojekt  af Danske Veteraner med diagnostiseret PTSD i samarbejde med LIFE Københavns Universitet.Var tidligere ansat på Psykoterapeutisk Center Stolpegård og senere som afdelingspsykolog på Psykiatrisk Ambulatorium og senest Distrikt Psykiatrisk Afsnit Helsingør Hospital. Jeg har både kortvarige forløb til konkrete problemer og langvarige terapeutiske forløb. Modtager løbende supervision på mit faglige arbejde