Gruppeterapi

Udviklingsgruppe for psykologer og psykoterapeuter eller andre som dagligt arbejder med kommunikation og interaktion. V/ Claus Neperus og Eva Gudmand-Høyer

 

Formålet med denne gruppe er at udvikle og forfine evnen til relation og kommunikation både indadtil og udadtil.

Hos faggrupper der arbejder med relationer, er evnen til kommunikation en central del af deres kompetence.

De relationsmønstre vi har er af stor betydning for, hvordan vi både privat og gennem vores arbejdsliv møder os selv og andre.

Gruppen vil arbejde udfra et neuroaffektivt perspektiv i forståelsen af tre niveauer i vores relatering: Aurousal – regulering, affektafstemning og mentalisering. Svarende til sansningen, emotionen og tænkningen. Sanserne skærpes indadtil og hjælper os med at blive klogere på sammenhængen mellem tanker, følelser og sansninger. Når alle tre niveauer er forbundet, vil vores evne til relation udfolde på nye og dybere integrerede måder

Samtidig vil vi arbejde med meditation, selvregulering og fordybelsesprocesser .

Metoden vil være baseret på oplæg, gruppe-dynamisker processer, meditationsøvelser og mindful dialog i form af inquiry: Inquiry er en form for undersøgelse i dialog. En opmærksom undersøgelse, hvor identifikationen træder tilbage for åbenheden. Når vi virkeligt åbent nysgerrigt undersøger centrale temaer eller spørgsmål, kan der ske det, at vi begynder at se større sammenhænge og der kan der komme en tættere forbindelse med, hvad vi egentlig oplever- og hvad vi oplever som sandt i vores dagligdag.

Gruppen er baseret både på den erfaring, vi har med integration af psykoterapi, meditation og dybdepsykologiske processer gennem mange års træning hos Bente Dessau og Lisbeth Clausen. Samtidig forbindes denne tilgang med den neuroaffektive forståelse via uddannelse og træning hos Susan Hart og Marianne Bentzen.