Individuel
Psykoterapi

Psykoterapi er en valideret behandlingsmetode. Formålet med psykoterapi er at afhjælpe symptomer og skabe grobund for forandring og udvidelse af muligheder personligt og relationelt.

Behovet for psykoterapi kan udspringe af konkrete problemer som fx. angst, depression, stress og selvværdsproblemer eller vanskeligheder i relationer og i parforholdet. Vanskeligheder kan vise sig som selvkritiske og hæmmende tankemønstre, bekymringstendens eller som symptomer som fx. søvnløshed, anspændthed og psykosomatiske problemer.

Bagved symptomerne kan der ligge ressourcer, muligheder og ønsker, som vores problemer kan dække over.

Her kan vi tilbyde validerede terapeutiske metoder i en tillidsfuld og nærværende relation. I samtalerne vil der være opmærksomhed på sammenhængen mellem tanker, følelser og kropslige sansninger, for at kunne hjælpe til ny forståelse, forandring og vækst. Det kan også være vigtigt at forstå livshistorien og de betydningsfulde oplevelser der har præget en.

Terapi lindrer symptomer og skaber større bevidsthed og forståelse af egne reaktionsmønstre og måder at være sammen med andre på. Derved kan man komme til at handle mere hensigtsmæssigt i sit liv, opnå større følelsesmæssig stabilitet og dybere glæde og accept af sig selv, ens relationer og i ens tilværelse.

Fælles dækker vi over metoder, der inkluderer kognitiv adfærdsterapi, Mentaliseringsbaseret terapi, Neuroaffektiv Psykoterapi, Psykodynamisk- og Systemisk terapi  samt EFT- og Imago Parterapi. Mindfulness og selvreguleringsøvelser kan også indgå  i terapien.

Terapien tilpasses den enkete i forhold  til varighed og metode