Supervision

Supervision handler om professionel læring, hvor supervisor og supervisand(er) arbejder sammen for at supervisanden fagligt og personligt opkvalificeres til at kunne udføre fagligt arbejde inden for de retningslinjer som gælder for pågældende professionsfelt.
Supervision skal bruges til at gøre fagpersoner til mere sikre og velfunderede i deres arbejdsrelaterede praksis. Supervision skal således bruges til at udvikle både den faglige kompetence, identitet og etik.

Supervision handler om, hvordan man fagligt og metodemæssigt – men også personligt – udvikler og udfolder sig og forankres og trives i sit arbejdsmæssige felt.

I al terapeutisk/behandlingsmæssigt og også kommunikativt arbejde er relationen og de relationelle kompetencer centrale. Det er det, der kaldes for de ”non-specifikke faktorer” indenfor psykoterapi. Således vil personlige og relationelle temaer også være en del af en supervison.

Supervision bygger altid på både en personlig tillid og på nærvær mellem supervisor og supervisand og på supervisors faglige kunnen og terapeutiske viden.

Supervision retter sig mod følgende dimensioner

  1. Faglighed, kommunikation og relation
  2. Organisation og samarbejde
  3. Trivsel og arbejdsglæde

Supervision kan foregå individuelt og i gruppe og henvender sig til praktiserende psykoterapeuter og psykologer eller medarbejdere og ledere i sociale behandlingssystem eller psykiatrien.

Er du/I psykologer kan supervision via psykolog anvendes i forbindelse med opnåelse af autorisation.

Vi har stor erfaring med supervision af parterapi og kan desuden tilbyde uddannelses-godkendt supervision af kommende Imago Parterapeuter.