Den 1. januar 2024 flytter jeg min klinik til adressen Østerbrogade 62, 1. sal. – 2100 København Ø. Jeg deler rum med speciallæge i psykiatri Susanne Rosendal og du finder rummet ved at følge skiltene til hjertelæge og psykiater. Der er et mindre venteværelse, som benyttes af patienter til hjertelæge og psykiater og det bedes du benytte, såfremt du ankommer før tid.