Ny adresse fra 1. januar 2024: Østerbrogade 62, 1. sal. - 2100 København Ø

Individuel psykoterapi

Jeg har arbejdet med individuel psykoterapi i 20 år. Inspirationskilderne har været mange, men den mest afgørende er tilknytningsbaseret intensiv dynamisk terapi (AB-ISTDP).
Intensiv dynamisk korttidsterapi er en empirisk valideret behandlingsform, som er effektiv for de fleste psykiske lidelser, herunder depression, angst, stress, personlighedsforstyrrelser og psykosomatiske lidelser. AB-ISTDP bygger på psykoanalytisk teori og inkorporerer fund fra nyere forskning, herunder tilknytningsforskning og hjerneforskning, der understreger følelseslivets afgørende vigtighed i psykisk sundhed.